Mladší přípravka

01.08.2015 08:00
 

 

Oddílové a členské příspěvky

  
   Jaro 2018

Příspěvky vybírá  trenér nebo vedoucí mužstva, který odevzdá OP do 15.4.2018

Nebo můžete přeposlat na účet FC Rožnov p.R. ČSOB č.ú: 155365493/0300

v.s. rodné číslo hráče nebo ID číslo.

  • 1/2 roční příspěvek ve výši 1200,-Kč
  • za zdárný a včasný výběr zodpovídá trenér

VÝBOR FC Rožnov

 Předseda:
         Zdeněk Sladovník
Místopředseda:
         Pavel Drozd
Členové výboru:
         Milan Náměstek
         Miloslav Mikunda
         Martin Seidl
         Aleš Gaďourek